SWAHILI FOR INTERMIDIATE:

TATU NA WATOTO WAKE NYUMBANI

Tatu ni mama,ana watoto wa tatu,mashaka,chausiku,na sijali.Tatu anakaa shamba pamoja na watoto wake ,ana shamba la matunda na mboga ,Tatu anawapa watoto wake chakula bora kila siku:mboga,mayai, matunda,samaki,viazi,mchele,/wali, maziwa na nyama.

Siku moja Tatu alimwona mtoto wake,Mashaka,akila matunda mabichi,akamkataza,kwa sababu si mazuri.Tatu alichukua tunda Moja zuri akampa mashaka,Mtoto huyo alifurahi sana , akasema,”Asante,mama”

Siku nyingine Tatu alikwenda mjini pamoja na watoto wake , Chausiku,Njiani chausiku akipata kiu akataka kunywa maji ya mtindi.Mama yake alimkataza akasema,”Maji ya mtoni sio safi kwa kunywa,Yana vidudu vya magonjwa mbalimbali ,ngoja tufike nyumbani nitakupa maji safi”,japo chausiku alikua anakiu sana hakunywa maji Yale,alingoja mpakà walipofika nyumbani.Tatu anawalea watoto wake vizuri ;ana wafundisha kwa maneno na kwa vitendo pia ,Tatu ni mama mwema.

NYUMBANI; MANENO MUHIMU

Kutandika kitanda,             to make a bed

Kupangusa meza,               to dust a table

Kuandaa meza.                    to set a table

Fungua mlango,dirisha,       open the door,the window

Funga mlango,dirisha,         shut the door,the window

Kufua nguo chafu.                 to wash dirty clothes

Kupiga deki,                           to clean the floor

weka chakula mezani.            put food on the table

Kuona njaa, kiu,.                     to be hungry, thirsty

Kusafisha vyombo,                to wash dishes

We will continue with our topic next time

Related Articles

Back to top button