KISWAHILI FOR BEGINNERS: PILI AKIWA SERENGETI 4

Maneno MUHIMU

Je umepata kuona Simba ?                                      Have you ever see a lion?

Je umekwisha fika Serengeti?                                  Have you been to Serengeti?

Bado sijaona Simba ,wewe je?                                 I have not yet,seen a lion,

Twende Serengeti .                                                   Let us go to Serengeti

Tukaone Simba,                                                       see a lion

Twende ofisi ya utalii Arusha,.                               Let us go to the tourist office in Arusha

Je unapenda kuwinda ?                                          Do you like hunting

Sipendi kuwinda,.                                                    I don’t like hunting,

Ni hatari,.                                                                 It is dangerous.

Ndugu yangu ni                                                      my brother is

Mwindaji hodari,.                                                    a good hunter

Ana shabaha sana                                                  He/she has a good shot

Ana leseni ya kuwinda                                           He has a permit to hunt

Tembo.                                                                   Elephant.

Siku moja alifukuzwa na                                       one day he was chased by

Tembo lakini haachi kuwinda                               Elephant but he did not stop hunting.

Siku moja alikutana na. Simba                              One day he meet a lion face

Porini ana kwa ana hakujua

to face he did not know how

Bunduki yake ilianguka

his gun dropped (from his hand)

Kuwinda Kuna punguza ,

Hunting reduces the number

Wanyama ,ijapokuwa

Of animal even though they

Wanazaliana

Reproduce themselves

Zaman dunia ilijaa

Formerly the Earth was full

Wanyama

Of animals

Lakini Leo wamebaki

But today only

wachache tu

a few remain

Nyama ya nguruwe mwitu ni nzuri

Meat from wild pigs is good

lakini nyama ya swala ni nzuri zaidi

but the meat from Impala is better

Zoezi

1.je Serengeti ni nini?Iko wapi?

2.je nani aliogopa Simba Serengeti

3.je shangazi Yao alisema nini?

 

Related Articles

Back to top button