KISWAHILI FOR BEGINNERS: MANENO MUHIMU

Maji kupwa ;maji kukaa,.                                                       low tide;high tide

Maji ya chumvi;.                                                                    Salt water

Maji matamu,.                                                                       Sweet water(not salty)

Mvuvi wa samaki,wa-,.                                                          Fisherman,-men,

Kusafiri majini,.                                                                      to sail

bandari;bandarini,.                                                               port,at the port

Kutia nanga,nanga,                                                              to lower the anchor;anchor

Kung’oa nanga ,.                                                                 to depart(of ship)

homa ya baharini ,.                                                             sea sickness

Meli imezama,.                                                                   the ship has sunk

Wimbi;mawimbi,.                                                               Wave,waves

je,unajua kuogelea?                                                            can you swim?

sijui hata kidogo,                                                                  I can’t swim at all

Nitakufunza kuogelea ,.                                                     I will teach you how to swim

Kuogelea ni mchezo mzuri ,.                                             Swimming is a very good game

SI vigumu kuogelea ,.                                                         It is not difficult to swim

Unaelea tu,.                                                                          You just float

jaribu kuogelea hapa,.                                                         try to swim here,the water

maji si mengi,.                                                                       Is not deep

Zoezi

1.Je Tatu alikwenda wapi na watoto wake

2.Je nani aliogopa kuingia baharini?

3.Je Mashaka aliogopa kuingia majini

4.Je nani alijaribu kuogelea

Related Articles

Back to top button