KISWAHILI FOR BEGINNERS: KAZINI

Msamiati

Kazi; kazini.                                                   Work,at work

Kufanya kazi kwa bidii,                               to work with effort

Kufika kazini,.                                               to report for work

Kuchelewa kazini,.                                      to come late to work

Kuacha kazi,.                                                 to stop working ,to resign

Kufukuzwa kazi,.                                           to be fired

Lazima Kila mtu                                             everybody must

Afanye kazi,.                                                    Work

Mvivu wa kazi.                                                to lazy to work

Hodari wa kazi                                                hardworking.

Kutafuta kazi,.                                                 to look for work

Kupata kazi,.                                                    to get a job

Unataka kazi gani?                                          What type of the work do you want?

Kazi yoyote Ile,.                                                any kind of work ,no matter what kind

Kulima,kupanda mbegu ,.                                to cultivate,to sow seeds

Kuvuna,mavuno,.                                              to harvest,harvest

Kumaliza kazi.                                                  to finish work

Kwenda kazini.                                                to go to work

Kutoka kazini,.                                                to come back from work

Baba yuko.kazini ,.                                          Father is at work

Baba hajarudi                                                  father has no yet returned

Kazini,.                                                              From work

We will continue with our topic next time

Related Articles

Back to top button